Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000stredoázijská2241 SGWaAP
0.372Stredný_Ázia5649 SGWaAP
0.409kaukazská2468 SGWaAP
0.426Turkménsko3519 SGWaAP
0.430Tadžikistan5042 SGWaAP
0.436Kirgizsko6975 SGWaAP
0.457Uzbekistan9592 SGWaAP
0.457kirgizská1237 SGWaAP
0.472blízkovýchodná2340 SGWaAP
0.483severný_Kaukaz2026 SGWaAP
0.495tadžická632 SGWaAP
0.502pobaltská7155 SGWaAP
0.504stredoázijský1447 SGWaAP
0.505mongolská3281 SGWaAP
0.508turkménska490 SGWaAP
0.508bývalé_ZSSR2579 SGWaAP
0.511Kazachstan27404 SGWaAP
0.527Mongolsko11337 SGWaAP
0.527gruzínska7264 SGWaAP
0.529africká30983 SGWaAP
0.533Gruzínsko36146 SGWaAP
0.541Kaukaz12277 SGWaAP
0.551arabská31106 SGWaAP
0.551stredoamerická1315 SGWaAP
0.554Abcházsko5568 SGWaAP
0.556Irán91996 SGWaAP
0.557kazašská3580 SGWaAP
0.560Ďaleký_východ3549 SGWaAP
0.560SNŠ3513 SGWaAP
0.561ázijská32549 SGWaAP
0.562Arménsko15050 SGWaAP
0.564severná_Afrika12882 SGWaAP
0.567Azerbajdžan17214 SGWaAP
0.568iránska16037 SGWaAP
0.570Mjanmarsko5502 SGWaAP
0.573turkménsky1167 SGWaAP
0.576východoeurópska6808 SGWaAP
0.577azerbajdžanská1641 SGWaAP