Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000stravovacie_zariadenie8121 SGWaAP
0.262reštauračné_zariadenie7129 SGWaAP
0.397reštauračné2062 SGWaAP
0.412ubytovacie3529 SGWaAP
0.438stravovacia12726 SGWaAP
0.496jedálne1160 SGWaAP
0.500ubytovacie_zariadenie35410 SGWaAP
0.512pohostinské_zariadenie2352 SGWaAP
0.517stravovacie1989 SGWaAP
0.530stravovanie135321 SGWaAP
0.532reštaurácia424496 SGWaAP
0.537rýchle_občerstvenie13594 SGWaAP
0.543závodné_stravovanie1440 SGWaAP
0.550závodná_jedáleň1796 SGWaAP
0.552reštauračná8937 SGWaAP
0.554pohostinstvo24904 SGWaAP
0.565bufet51570 SGWaAP
0.589pizzeria12663 SGWaAP
0.595vývarovňa2920 SGWaAP
0.596gastronomické3983 SGWaAP
0.606bufetové546 SGWaAP
0.610športovisko30552 SGWaAP
0.612bistro11482 SGWaAP
0.615školská_jedáleň29434 SGWaAP
0.624pohostinská1978 SGWaAP
0.630ubytovacia19335 SGWaAP
0.636ubytovací8725 SGWaAP
0.644jedáleň97138 SGWaAP
0.644turistická_ubytovňa2981 SGWaAP
0.647ubytovanie401442 SGWaAP
0.649hotelová50720 SGWaAP
0.651hotelové8820 SGWaAP
0.653obedové_menu4175 SGWaAP
0.654Reštaurácia6756 SGWaAP
0.654gastronomická8650 SGWaAP
0.655ubytovacia_kapacita9614 SGWaAP
0.656zdravotnícke_zariadenie62531 SGWaAP
0.656reštauračný5684 SGWaAP
0.656stredisko335047 SGWaAP
0.657výdajňa5488 SGWaAP