Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000stravovacie_zariadenie8121 SGWaAP
0.262reštauračné_zariadenie7129 SGWaAP
0.397reštauračné2062 SGWaAP
0.412ubytovacie3529 SGWaAP
0.438stravovacia12726 SGWaAP
0.496jedálne1160 SGWaAP
0.500ubytovacie_zariadenie35410 SGWaAP
0.512pohostinské_zariadenie2352 SGWaAP
0.517stravovacie1989 SGWaAP
0.530stravovanie135321 SGWaAP
0.532reštaurácia424496 SGWaAP
0.537rýchle_občerstvenie13594 SGWaAP
0.543závodné_stravovanie1440 SGWaAP
0.550závodná_jedáleň1796 SGWaAP
0.552reštauračná8937 SGWaAP
0.554pohostinstvo24904 SGWaAP
0.565bufet51570 SGWaAP
0.589pizzeria12663 SGWaAP
0.595vývarovňa2920 SGWaAP
0.596gastronomické3983 SGWaAP
0.606bufetové546 SGWaAP