Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000strategický_referenčný2003 SGWaAP
0.501kohézny_fond4762 SGWaAP
0.508Kohézny_fond3407 SGWaAP
0.528programovacie_obdobie6112 SGWaAP
0.530sektorový_operačný1055 SGWaAP
0.542centrálny_koordinačný697 SGWaAP
0.545štrukturálny_fond27984 SGWaAP
0.547kohézna_politika2734 SGWaAP
0.549indikatívny1287 SGWaAP