Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000strasť7858 SGWaAP
0.286útrapy15006 SGWaAP
0.410trampoty3992 SGWaAP
0.506trýzeň2416 SGWaAP
0.507trápenie60566 SGWaAP
0.564bôľ8947 SGWaAP
0.570peripetia11157 SGWaAP
0.574slasť15287 SGWaAP
0.581utrpenie155408 SGWaAP
0.590zármutok11317 SGWaAP
0.605protivenstvo2982 SGWaAP
0.610ústrk725 SGWaAP
0.613žalosť1318 SGWaAP
0.625údel18385 SGWaAP
0.629príkorie4491 SGWaAP
0.631strastiplný1324 SGWaAP
0.635neresť12313 SGWaAP
0.639lopota1621 SGWaAP
0.640mrzutosť3783 SGWaAP
0.645osamotenosť1880 SGWaAP
0.648opustenosť4916 SGWaAP
0.653tragika2918 SGWaAP
0.653nepriazeň_osud3435 SGWaAP
0.662bolestná13737 SGWaAP