Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000stranícky37710 SGWaAP
0.351partajný613 SGWaAP
0.417stranícky1835 SGWaAP
0.428stranícka28142 SGWaAP
0.466stranícke6283 SGWaAP
0.469vnútrostranícky2198 SGWaAP
0.488sociálnodemokratický3352 SGWaAP
0.492politický357480 SGWaAP
0.496straník6451 SGWaAP
0.499stranícka_centrála1529 SGWaAP
0.502parlamentný18094 SGWaAP
0.513pravicový23170 SGWaAP
0.517koaličný26414 SGWaAP
0.530štátostrana2088 SGWaAP
0.545nestranícky1204 SGWaAP
0.546Mečiarov6216 SGWaAP
0.552SDĽ60375 SGWaAP
0.558koaličný_partner23679 SGWaAP
0.559odborársky3416 SGWaAP
0.560SDKÚ146716 SGWaAP
0.562volebný103448 SGWaAP
0.563aparátčik726 SGWaAP
0.563opozičný61058 SGWaAP