Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000straníckosť1016 SGWaAP
0.461oportunizmus2274 SGWaAP
0.479tendenčnosť900 SGWaAP
0.497principiálnosť950 SGWaAP
0.511zásadovosť1839 SGWaAP
0.523apolitickosť890 SGWaAP
0.532nadstraníckosť591 SGWaAP
0.535demokratickosť1178 SGWaAP
0.542elitárstvo1168 SGWaAP
0.543prospechárstvo653 SGWaAP
0.548servilnosť1743 SGWaAP
0.549politikárčenie3733 SGWaAP
0.553ideologická17229 SGWaAP
0.555ľudovosť1232 SGWaAP
0.556úzkoprsosť543 SGWaAP
0.556jednostrannosť2883 SGWaAP
0.564subjektivizmus1824 SGWaAP
0.576voluntarizmus681 SGWaAP
0.576povrchnosť7196 SGWaAP
0.577karierizmus930 SGWaAP
0.578demokratizmus1136 SGWaAP
0.580dogmatizmus2038 SGWaAP
0.584stranícky1835 SGWaAP
0.585amorálnosť1417 SGWaAP
0.588autoritárstvo1271 SGWaAP
0.589kritickosť1954 SGWaAP
0.592vedeckosť1538 SGWaAP
0.592ideológia68602 SGWaAP
0.595národovectvo952 SGWaAP
0.595stranícka28142 SGWaAP
0.598farizejstvo2371 SGWaAP
0.599bezcharakternosť1139 SGWaAP
0.599polovičatosť733 SGWaAP
0.600demagógia9905 SGWaAP
0.600politizácia2661 SGWaAP
0.601pragmatizmus5424 SGWaAP
0.604stádovitosť714 SGWaAP
0.604ideologické6710 SGWaAP
0.605nečestnosť1799 SGWaAP
0.605rovnostárstvo1439 SGWaAP
0.606kozmopolitizmus928 SGWaAP
0.607autoritatívnosť574 SGWaAP
0.609morálnosť2007 SGWaAP
0.609nacionálna2433 SGWaAP