Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000straníckosť1016 SGWaAP
0.461oportunizmus2274 SGWaAP
0.479tendenčnosť900 SGWaAP
0.497principiálnosť950 SGWaAP
0.511zásadovosť1839 SGWaAP
0.523apolitickosť890 SGWaAP
0.532nadstraníckosť591 SGWaAP
0.535demokratickosť1178 SGWaAP
0.542elitárstvo1168 SGWaAP
0.543prospechárstvo653 SGWaAP
0.548servilnosť1743 SGWaAP
0.549politikárčenie3733 SGWaAP
0.553ideologická17229 SGWaAP
0.555ľudovosť1232 SGWaAP
0.556úzkoprsosť543 SGWaAP
0.556jednostrannosť2883 SGWaAP
0.564subjektivizmus1824 SGWaAP
0.576voluntarizmus681 SGWaAP
0.576povrchnosť7196 SGWaAP
0.577karierizmus930 SGWaAP
0.578demokratizmus1136 SGWaAP
0.580dogmatizmus2038 SGWaAP
0.584stranícky1835 SGWaAP