Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000stranícka28142 SGWaAP
0.428stranícky37710 SGWaAP
0.432vnútrostranícka2665 SGWaAP
0.481politická608959 SGWaAP
0.501štátostrana2088 SGWaAP
0.519stranícky1835 SGWaAP
0.528ideologická17229 SGWaAP
0.531stranícke6283 SGWaAP
0.533KSČ23660 SGWaAP
0.534komunistická80095 SGWaAP
0.547stranícka_centrála1529 SGWaAP
0.548pravicová39813 SGWaAP
0.548ľavicová26769 SGWaAP
0.559parlamentná52564 SGWaAP
0.576KSS34967 SGWaAP
0.578sociálnodemokratická11144 SGWaAP
0.580SDĽ60375 SGWaAP
0.583stranícka_príslušnosť2383 SGWaAP
0.585partajný613 SGWaAP
0.588boľševická3900 SGWaAP
0.589zväzácka705 SGWaAP
0.594pronárodná643 SGWaAP
0.595straníckosť1016 SGWaAP
0.598partaj2079 SGWaAP
0.599SDKÚ146716 SGWaAP
0.600HZDS153284 SGWaAP
0.600kádrová2970 SGWaAP
0.602úradnícka6209 SGWaAP
0.604vládna113168 SGWaAP
0.605ľudácka1678 SGWaAP
0.608proreformná849 SGWaAP
0.609nadstranícka735 SGWaAP
0.611vnútrostranícky2198 SGWaAP
0.615nestranícka495 SGWaAP
0.619predvolebná14563 SGWaAP
0.621prednovembrová710 SGWaAP
0.623národne_orientovaná895 SGWaAP
0.628prezidentská34161 SGWaAP
0.629stranícke_tričko1269 SGWaAP
0.629nacionalistická10418 SGWaAP
0.631antikomunistická987 SGWaAP
0.632mocenská17357 SGWaAP
0.632populistická6408 SGWaAP
0.632vládnuca_garnitúra952 SGWaAP
0.634korupčná3123 SGWaAP