Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000stranícka28142 SGWaAP
0.428stranícky37710 SGWaAP
0.432vnútrostranícka2665 SGWaAP
0.481politická608959 SGWaAP
0.501štátostrana2088 SGWaAP
0.519stranícky1835 SGWaAP
0.528ideologická17229 SGWaAP
0.531stranícke6283 SGWaAP
0.533KSČ23660 SGWaAP
0.534komunistická80095 SGWaAP
0.547stranícka_centrála1529 SGWaAP
0.548pravicová39813 SGWaAP
0.548ľavicová26769 SGWaAP
0.559parlamentná52564 SGWaAP
0.576KSS34967 SGWaAP
0.578sociálnodemokratická11144 SGWaAP
0.580SDĽ60375 SGWaAP
0.583stranícka_príslušnosť2383 SGWaAP
0.585partajný613 SGWaAP
0.588boľševická3900 SGWaAP
0.589zväzácka705 SGWaAP
0.594pronárodná643 SGWaAP
0.595straníckosť1016 SGWaAP
0.598partaj2079 SGWaAP