Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000strápený792 SGWaAP
0.323skľúčený2790 SGWaAP
0.327utrápený4304 SGWaAP
0.418zmučený911 SGWaAP
0.422skleslý1263 SGWaAP
0.426skormútený1024 SGWaAP
0.442skrúšený1069 SGWaAP
0.453zronený2312 SGWaAP
0.472ustatý4504 SGWaAP
0.475doráňaný1967 SGWaAP
0.487sklesnutý542 SGWaAP
0.489ubolený2781 SGWaAP
0.500ustrašený1022 SGWaAP
0.501ubiedený879 SGWaAP
0.509ustaraný726 SGWaAP
0.515prestrašený1827 SGWaAP
0.520ukonaný969 SGWaAP
0.525strápená510 SGWaAP
0.538zarmútený3425 SGWaAP
0.540zahanbený4358 SGWaAP
0.550strhaný1154 SGWaAP
0.561vysilený3064 SGWaAP
0.563utrápené1184 SGWaAP
0.567ustarostený4659 SGWaAP
0.571zmučená569 SGWaAP
0.574uplakaný1674 SGWaAP
0.575vycivený1134 SGWaAP
0.577biedny19060 SGWaAP
0.578skľúčená1292 SGWaAP
0.581preľaknutý1265 SGWaAP
0.582ľútostivý1413 SGWaAP
0.589vyľakaný3273 SGWaAP
0.592ospanlivý1296 SGWaAP
0.593zúbožený3324 SGWaAP
0.594namrzený2108 SGWaAP
0.596ustaté420 SGWaAP
0.597malomyseľný455 SGWaAP
0.604bôľ8947 SGWaAP
0.606žalostiť572 SGWaAP