Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000strápený792 SGWaAP
0.323skľúčený2790 SGWaAP
0.327utrápený4304 SGWaAP
0.418zmučený911 SGWaAP
0.422skleslý1263 SGWaAP
0.426skormútený1024 SGWaAP
0.442skrúšený1069 SGWaAP
0.453zronený2312 SGWaAP
0.472ustatý4504 SGWaAP
0.475doráňaný1967 SGWaAP
0.487sklesnutý542 SGWaAP
0.489ubolený2781 SGWaAP
0.500ustrašený1022 SGWaAP
0.501ubiedený879 SGWaAP
0.509ustaraný726 SGWaAP
0.515prestrašený1827 SGWaAP
0.520ukonaný969 SGWaAP
0.525strápená510 SGWaAP
0.538zarmútený3425 SGWaAP
0.540zahanbený4358 SGWaAP
0.550strhaný1154 SGWaAP
0.561vysilený3064 SGWaAP