Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000strápená510 SGWaAP
0.319utrápená3860 SGWaAP
0.338zmučená569 SGWaAP
0.391skormútená435 SGWaAP
0.416ubolená4497 SGWaAP
0.427ustaraná475 SGWaAP
0.435strhaná2325 SGWaAP
0.459zronená1207 SGWaAP
0.462užialená519 SGWaAP
0.463ustarostená2350 SGWaAP
0.464skľúčená1292 SGWaAP
0.495uslzená801 SGWaAP
0.496doráňaná1744 SGWaAP
0.504prestrašená883 SGWaAP
0.504ustrašená520 SGWaAP
0.505vycivená810 SGWaAP
0.516utrápený4304 SGWaAP
0.525strápený792 SGWaAP
0.525zúbožená1279 SGWaAP
0.528zmučený911 SGWaAP
0.528rozorvaná1033 SGWaAP
0.533uplakaná3252 SGWaAP
0.539zrobená637 SGWaAP