Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000strážnik22067 SGWaAP
0.480ochrankár8256 SGWaAP
0.487zriadenec3921 SGWaAP
0.499uniformovaný4084 SGWaAP
0.523pochôdzkár489 SGWaAP
0.527dozorca20506 SGWaAP
0.537pochôdzkar490 SGWaAP
0.543strážca66540 SGWaAP
0.543policajt498257 SGWaAP
0.545žandár12858 SGWaAP
0.547väzenský_dozorca817 SGWaAP
0.560vrátnik17479 SGWaAP
0.569lupič16507 SGWaAP
0.573milicionár2605 SGWaAP
0.578strážmajster4078 SGWaAP
0.584domovník4304 SGWaAP
0.584stráž56193 SGWaAP
0.590esenbák561 SGWaAP
0.590strážna_búdka672 SGWaAP
0.590biletár542 SGWaAP