Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000stotník5619 SGWaAP
0.524Jeremiáš6307 SGWaAP
0.547veľkňaz12579 SGWaAP
0.557učeník60570 SGWaAP
0.573strážmajster4078 SGWaAP
0.574nadporučík8087 SGWaAP
0.583služobník35859 SGWaAP
0.584poručík23502 SGWaAP
0.591vyzvedač2317 SGWaAP
0.592pobočník5127 SGWaAP
0.595žalárnik1246 SGWaAP
0.600miestodržiteľ4755 SGWaAP
0.600Kafarnaum2045 SGWaAP
0.603sluha67224 SGWaAP