Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000storočné1292 SGWaAP
0.456päťdesiatročné413 SGWaAP
0.465tridsaťročné879 SGWaAP
0.480polstoročné409 SGWaAP
0.480štyridsaťročné816 SGWaAP
0.509dvadsaťročné2352 SGWaAP
0.558stáročné725 SGWaAP
0.571dvestoročná1039 SGWaAP
0.572tisícročné1900 SGWaAP
0.612storočná10425 SGWaAP
0.625polstoročie14632 SGWaAP
0.628niekdajšie9642 SGWaAP
0.628voľakedajšie415 SGWaAP
0.642dvestoročný610 SGWaAP
0.646desaťročné6463 SGWaAP
0.658dávne8941 SGWaAP
0.664polstoročná1129 SGWaAP
0.683chýrne733 SGWaAP
0.689tisícročná6291 SGWaAP
0.691slávne27902 SGWaAP
0.695mnohoročné1374 SGWaAP
0.696novodobé5396 SGWaAP
0.701dvetisícročná622 SGWaAP