Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000stoličné741 SGWaAP
0.463župné3521 SGWaAP
0.473uhorský_snem3548 SGWaAP
0.478Uhorský_snem801 SGWaAP
0.512hornouhorské512 SGWaAP
0.516stoličný4330 SGWaAP
0.540slobodné_kráľovské5899 SGWaAP
0.544podžupan3090 SGWaAP
0.549krajinský_snem1302 SGWaAP
0.549poddanské1024 SGWaAP
0.552zemepanské856 SGWaAP
0.556stoličná2009 SGWaAP
0.562Budín8780 SGWaAP
0.564ostrihomské_arcibiskupstvo623 SGWaAP
0.564uhorské7705 SGWaAP
0.568stoličný_Belehrad529 SGWaAP
0.571richtár22876 SGWaAP
0.572deputácia1477 SGWaAP
0.574prepoštstvo686 SGWaAP
0.577uhorský26642 SGWaAP
0.578mešťan18882 SGWaAP
0.579úradníctvo985 SGWaAP