Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000stoličná2009 SGWaAP
0.551podžupan3090 SGWaAP
0.556stoličné741 SGWaAP
0.564richtár22876 SGWaAP
0.580prešporská2109 SGWaAP
0.589zemepanská495 SGWaAP
0.608slúžny3204 SGWaAP
0.610uhorská25662 SGWaAP
0.617palatín7542 SGWaAP
0.624stoličný4330 SGWaAP
0.628prísažný1970 SGWaAP
0.634richtársky417 SGWaAP
0.639Budín8780 SGWaAP
0.640miestodržiteľská945 SGWaAP
0.659richtárska743 SGWaAP
0.661mešťan18882 SGWaAP
0.662dvorská3009 SGWaAP