Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000stoik1654 SGWaAP
0.379stoicizmus716 SGWaAP
0.383Aristoteles12653 SGWaAP
0.404sofista1216 SGWaAP
0.409Platón10222 SGWaAP
0.481stoická735 SGWaAP
0.482materialista3595 SGWaAP
0.487gnostik1389 SGWaAP
0.499Aristotelov968 SGWaAP
0.504racionalista1259 SGWaAP
0.518Aristotelova2029 SGWaAP
0.523Sokrates10274 SGWaAP
0.527Nietzsche8356 SGWaAP
0.527Descartes3645 SGWaAP
0.528Platónov1461 SGWaAP
0.531Kant7742 SGWaAP
0.541stoický797 SGWaAP
0.548Hegel6179 SGWaAP
0.550filozof66898 SGWaAP
0.552metafyzik421 SGWaAP