Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000stoicizmus716 SGWaAP
0.379stoik1654 SGWaAP
0.393stoická735 SGWaAP
0.496racionalizmus3906 SGWaAP
0.513scholastika1514 SGWaAP
0.518platonizmus451 SGWaAP
0.519gnosticizmus1181 SGWaAP
0.523sofista1216 SGWaAP
0.528Aristoteles12653 SGWaAP
0.537asketizmus1057 SGWaAP
0.537idealizmus5687 SGWaAP
0.554existencializmus2174 SGWaAP
0.556empirizmus1104 SGWaAP
0.559agnosticizmus1002 SGWaAP
0.560Platón10222 SGWaAP
0.560manicheizmus421 SGWaAP
0.564utilitarizmus1208 SGWaAP
0.570pozitivizmus2987 SGWaAP
0.578spiritualizmus458 SGWaAP
0.582mysticizmus2351 SGWaAP
0.583Aristotelova2029 SGWaAP
0.584racionalistická730 SGWaAP
0.584gnostik1389 SGWaAP