Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000stepná2246 SGWaAP
0.412nížinná2284 SGWaAP
0.425močiarna2084 SGWaAP
0.443stepný2463 SGWaAP
0.454krovinatá623 SGWaAP
0.456močaristá1455 SGWaAP
0.460polopúšť1310 SGWaAP
0.473savana5005 SGWaAP
0.509alpínska1324 SGWaAP
0.511stepné651 SGWaAP
0.512lesostep1241 SGWaAP
0.517lesnatá1427 SGWaAP
0.522pralesná587 SGWaAP
0.528nížina20060 SGWaAP
0.533africká_savana540 SGWaAP
0.535teplomilná2867 SGWaAP
0.538teplomilný2159 SGWaAP
0.539step13932 SGWaAP
0.540listnatý_les3210 SGWaAP
0.545lužná1857 SGWaAP
0.545močiarny1161 SGWaAP
0.548divá18035 SGWaAP
0.549tundra3147 SGWaAP
0.552suchomilná811 SGWaAP