Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000stavovské_povstanie2431 SGWaAP
0.339kurucké744 SGWaAP
0.397turecký_vpád1141 SGWaAP
0.401protireformácia1975 SGWaAP
0.436kurucká865 SGWaAP
0.441cisárske_vojsko3793 SGWaAP
0.442bratrík1544 SGWaAP
0.444uhorská_šľachta2450 SGWaAP
0.470husitské1106 SGWaAP
0.475husita4744 SGWaAP
0.476povstalecké_vojsko844 SGWaAP
0.476Habsburgovci8710 SGWaAP
0.480bratrícke442 SGWaAP
0.483napoleonská_vojna1828 SGWaAP