Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000stavovské1653 SGWaAP
0.493stavovský2555 SGWaAP
0.529stavovská5077 SGWaAP
0.617meštianstvo2519 SGWaAP
0.618šľachtické1395 SGWaAP
0.622úradníctvo985 SGWaAP
0.623cechové468 SGWaAP
0.656náboženské27478 SGWaAP
0.656krajinské1342 SGWaAP
0.658uhorské7705 SGWaAP
0.660nacionálne837 SGWaAP
0.663meštianske845 SGWaAP
0.665patronátne805 SGWaAP
0.666robotníctvo2082 SGWaAP
0.670habsburské824 SGWaAP
0.675konfesionálne612 SGWaAP
0.679aristokratické855 SGWaAP
0.683feudálne1921 SGWaAP
0.683slobodomurárske712 SGWaAP
0.684politické122191 SGWaAP
0.686svetské4784 SGWaAP
0.687robotnícke2542 SGWaAP
0.687buržoázne1014 SGWaAP
0.687osvietenské632 SGWaAP
0.688uhorská_šľachta2450 SGWaAP