Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000staroveká15215 SGWaAP
0.292staroveký17040 SGWaAP
0.306antická17409 SGWaAP
0.313staroveké5553 SGWaAP
0.342staroveký_Egypt5159 SGWaAP
0.350staroveká_civilizácia1308 SGWaAP
0.366antické_Grécko2282 SGWaAP
0.368starovek18345 SGWaAP
0.368staroveké_Grécko3563 SGWaAP
0.373staroegyptská1138 SGWaAP
0.383Staroveký454 SGWaAP
0.407antický17154 SGWaAP
0.408starobylá13634 SGWaAP
0.420starogrécka1481 SGWaAP
0.430starodávna8691 SGWaAP
0.430antické5302 SGWaAP
0.431staroveký_Rím3048 SGWaAP
0.455stredoveká35919 SGWaAP
0.478Mezopotámia5759 SGWaAP
0.480babylonská2154 SGWaAP
0.483etruská754 SGWaAP
0.483pradávna2923 SGWaAP