Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000starosvetská772 SGWaAP
0.444starosvetský1058 SGWaAP
0.478staromódna3098 SGWaAP
0.570bohémska1364 SGWaAP
0.574tradičnosť521 SGWaAP
0.581starodávna8691 SGWaAP
0.586malomestská935 SGWaAP
0.587archaická2996 SGWaAP
0.591svojská9719 SGWaAP
0.593noblesná2093 SGWaAP
0.597voľakedajšia1063 SGWaAP
0.605obradnosť629 SGWaAP
0.606rustikálna3698 SGWaAP
0.606ošumelá1190 SGWaAP
0.617svojrázna8107 SGWaAP
0.630noblesa7980 SGWaAP
0.632strohosť2344 SGWaAP
0.632škrobená433 SGWaAP
0.633írečitá698 SGWaAP
0.635gýčovitá756 SGWaAP
0.635uhladenosť882 SGWaAP
0.636nenútenosť1111 SGWaAP
0.637starosvetsky634 SGWaAP
0.641honosnosť854 SGWaAP
0.646dedinská17193 SGWaAP