Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000starostka56706 SGWaAP
0.276starosta428883 SGWaAP
0.425primátorka28952 SGWaAP
0.496Starosta3992 SGWaAP
0.502prednostka9966 SGWaAP
0.542kronikárka1115 SGWaAP
0.551primátor512206 SGWaAP
0.561Vladimír_Bajan4557 SGWaAP
0.562prednostka_mestský2360 SGWaAP
0.563prednostka_MsÚ1870 SGWaAP
0.565Rudolf_Kusý1850 SGWaAP
0.571poslankyňa75320 SGWaAP
0.581obecné_zastupiteľstvo58249 SGWaAP
0.588kontrolórka4888 SGWaAP
0.590prednosta_OÚ2306 SGWaAP
0.592Dušan_Pekár1164 SGWaAP
0.592hlavná_kontrolórka5255 SGWaAP