Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000starosloviensky1780 SGWaAP
0.282staroslovenský939 SGWaAP
0.286staroslovienčina3287 SGWaAP
0.311staroslovienska1191 SGWaAP
0.336sloviensky1312 SGWaAP
0.375staroslovenčina893 SGWaAP
0.379cirkevnoslovanský708 SGWaAP
0.424staroslovanský1193 SGWaAP
0.476hlaholika2982 SGWaAP
0.488slovanský43645 SGWaAP
0.500cirkevná_slovančina467 SGWaAP
0.523liturgický18521 SGWaAP
0.525bohoslužobný3675 SGWaAP
0.526cyrilika2059 SGWaAP
0.526latinský26843 SGWaAP
0.527liturgia56686 SGWaAP
0.528latinčina20825 SGWaAP
0.531staroslovenská613 SGWaAP
0.546slovienska612 SGWaAP
0.547latinská12461 SGWaAP
0.558omšová1017 SGWaAP
0.563byzantský_obrad1986 SGWaAP
0.563evanjeliár1091 SGWaAP