Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000staroslovenský939 SGWaAP
0.282starosloviensky1780 SGWaAP
0.316staroslovanský1193 SGWaAP
0.389slovanský43645 SGWaAP
0.393sloviensky1312 SGWaAP
0.397staroslovenčina893 SGWaAP
0.415staroslovienčina3287 SGWaAP
0.418staroslovenské485 SGWaAP
0.431staroslovanské777 SGWaAP
0.446staroslovenská613 SGWaAP
0.448veľkomoravský3483 SGWaAP
0.459praslovanský676 SGWaAP
0.469staroslovienska1191 SGWaAP
0.481germánsky4997 SGWaAP
0.492slovienska612 SGWaAP
0.500cirkevnoslovanský708 SGWaAP
0.503slovanské13717 SGWaAP
0.511východoslovanský433 SGWaAP
0.512byzantský6967 SGWaAP
0.523veľkomoravské2959 SGWaAP
0.526cirkevná_slovančina467 SGWaAP
0.531západoslovanský604 SGWaAP