Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000staroslovenské485 SGWaAP
0.314staroslovanské777 SGWaAP
0.391slovanské13717 SGWaAP
0.418staroslovenský939 SGWaAP
0.449germánske1615 SGWaAP
0.459veľkomoravské2959 SGWaAP
0.484praslovanské426 SGWaAP
0.497keltské3377 SGWaAP
0.518slovanské_osídlenie1174 SGWaAP
0.527staroslovenská613 SGWaAP
0.540avarské577 SGWaAP
0.548praslovanský676 SGWaAP
0.548etnonymum471 SGWaAP
0.552Nitriansky_kniežatstvo889 SGWaAP
0.555predhistorické557 SGWaAP
0.557neolitické680 SGWaAP
0.560staroslovanský1193 SGWaAP
0.565slovanské_hradisko1243 SGWaAP
0.566praslovančina499 SGWaAP
0.572slovienska612 SGWaAP
0.573starosloviensky1780 SGWaAP
0.576Veľkomoravský_ríša1877 SGWaAP