Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000staroslovenská613 SGWaAP
0.409staroslovienska1191 SGWaAP
0.410staroslovanská966 SGWaAP
0.416slovienska612 SGWaAP
0.446staroslovenský939 SGWaAP
0.480slovanská26906 SGWaAP
0.492veľkomoravská4059 SGWaAP
0.527staroslovenské485 SGWaAP
0.531starosloviensky1780 SGWaAP
0.531staroslovanský1193 SGWaAP
0.535byzantská8014 SGWaAP
0.536staroslovenčina893 SGWaAP
0.551slovanské13717 SGWaAP
0.565staroslovanské777 SGWaAP
0.567veľkomoravské2959 SGWaAP
0.569slovanský43645 SGWaAP
0.583staroslovienčina3287 SGWaAP
0.588ilýrsky539 SGWaAP
0.589sloviensky1312 SGWaAP
0.591lužická894 SGWaAP
0.592pohanská7442 SGWaAP