Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000staroslovenčina893 SGWaAP
0.268staroslovienčina3287 SGWaAP
0.372bernolákovčina1329 SGWaAP
0.375starosloviensky1780 SGWaAP
0.383bibličtina857 SGWaAP
0.397staroslovenský939 SGWaAP
0.423štúrovčina513 SGWaAP
0.430cirkevná_slovančina467 SGWaAP
0.440staroslovienska1191 SGWaAP
0.458slovienska612 SGWaAP
0.461sloviensky1312 SGWaAP
0.482cirkevnoslovanský708 SGWaAP
0.483spisovná6934 SGWaAP
0.493cyrilika2059 SGWaAP
0.494maďarčina24982 SGWaAP
0.501spisovná_slovenčina13977 SGWaAP
0.511hlaholika2982 SGWaAP
0.518spisovný_jazyk14267 SGWaAP
0.520latinská12461 SGWaAP
0.524spisovný3499 SGWaAP
0.526latinčina20825 SGWaAP
0.530slovenčina168837 SGWaAP
0.536staroslovenská613 SGWaAP