Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000staroslovanský1193 SGWaAP
0.316staroslovenský939 SGWaAP
0.388staroslovanské777 SGWaAP
0.424starosloviensky1780 SGWaAP
0.435staroslovanská966 SGWaAP
0.444keltský6859 SGWaAP
0.452praslovanský676 SGWaAP
0.459slovanský43645 SGWaAP
0.492germánsky4997 SGWaAP
0.503predkresťanský982 SGWaAP
0.515indoeurópsky2234 SGWaAP
0.520pohanský15801 SGWaAP
0.530veľkomoravský3483 SGWaAP
0.531staroslovenská613 SGWaAP
0.535starodávny8915 SGWaAP
0.537praslovanské426 SGWaAP
0.539staroslovienska1191 SGWaAP
0.541predkresťanská1046 SGWaAP
0.544avarský872 SGWaAP
0.550praslovančina499 SGWaAP
0.554východoslovanský433 SGWaAP
0.556starobylý12217 SGWaAP