Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000staroslovanské777 SGWaAP
0.314staroslovenské485 SGWaAP
0.382praslovanské426 SGWaAP
0.388staroslovanský1193 SGWaAP
0.392slovanské13717 SGWaAP
0.409keltské3377 SGWaAP
0.431staroslovenský939 SGWaAP
0.438praslovanský676 SGWaAP
0.461germánske1615 SGWaAP
0.476veľkomoravské2959 SGWaAP
0.508staroslovanská966 SGWaAP
0.515pohanské3021 SGWaAP
0.531praslovančina499 SGWaAP
0.545predhistorické557 SGWaAP
0.556staroegyptské403 SGWaAP
0.559neolitické680 SGWaAP
0.562slovanské_osídlenie1174 SGWaAP
0.564hradisko17987 SGWaAP
0.564starogrécke535 SGWaAP
0.565staroslovenská613 SGWaAP
0.572predkresťanské782 SGWaAP
0.576apelatívum1524 SGWaAP
0.576etnonymum471 SGWaAP
0.577etymologicky743 SGWaAP
0.581slovanské_hradisko1243 SGWaAP
0.581slovanský43645 SGWaAP
0.583indoeurópsky2234 SGWaAP
0.593starosloviensky1780 SGWaAP
0.596kniežacie672 SGWaAP
0.597etymológia3704 SGWaAP
0.599veľkomoravské_hradisko608 SGWaAP
0.599avarské577 SGWaAP
0.600etymologický1232 SGWaAP
0.609keltský6859 SGWaAP
0.611pradávne837 SGWaAP
0.614veľkomoravský3483 SGWaAP