Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000staroslovanská966 SGWaAP
0.410staroslovenská613 SGWaAP
0.435staroslovanský1193 SGWaAP
0.504slovanská26906 SGWaAP
0.507predkresťanská1046 SGWaAP
0.508staroslovanské777 SGWaAP
0.545keltská5418 SGWaAP
0.546pohanská7442 SGWaAP
0.554staroslovienska1191 SGWaAP
0.573dávnoveká514 SGWaAP
0.574germánska2851 SGWaAP
0.574starogrécka1481 SGWaAP
0.584pradávna2923 SGWaAP
0.586staroslovenský939 SGWaAP
0.615predkresťanský982 SGWaAP
0.616staroegyptská1138 SGWaAP
0.620predkresťanské782 SGWaAP
0.621starodávna8691 SGWaAP
0.623praslovanský676 SGWaAP
0.628veľkomoravská4059 SGWaAP
0.634slovanské13717 SGWaAP
0.634Kelt12343 SGWaAP
0.636lužická894 SGWaAP