Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000starorímska635 SGWaAP
0.418starogrécka1481 SGWaAP
0.508rímska45656 SGWaAP
0.516antická17409 SGWaAP
0.580aténska3963 SGWaAP
0.593etruská754 SGWaAP
0.599starorímsky930 SGWaAP
0.602staroveký_Rím3048 SGWaAP
0.607staroveká15215 SGWaAP
0.609stredoveká35919 SGWaAP
0.620krétska827 SGWaAP
0.621ranokresťanská701 SGWaAP
0.621starogrécke535 SGWaAP
0.623grécka64713 SGWaAP
0.625starogrécky2037 SGWaAP
0.627staroslovenská613 SGWaAP
0.629antický17154 SGWaAP
0.635antické_Grécko2282 SGWaAP
0.642aztécky1374 SGWaAP
0.643Aténsky632 SGWaAP
0.651staroegyptská1138 SGWaAP
0.651bohyňa37070 SGWaAP