Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000staromestské_námestie1544 SGWaAP
0.104Staromestský_námestie1131 SGWaAP
0.316Karlov_most3503 SGWaAP
0.413Pražský_hrad7168 SGWaAP
0.505námestie301334 SGWaAP
0.519Karlovo1113 SGWaAP
0.554Pražský7844 SGWaAP
0.572Hviezdoslavovo_námestie13981 SGWaAP