Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000staromestské1484 SGWaAP
0.537petržalské3446 SGWaAP
0.543ružinovské899 SGWaAP
0.562bratislavské69502 SGWaAP
0.565staromestský4148 SGWaAP
0.595mestské88853 SGWaAP
0.595novomestské697 SGWaAP
0.600Divadlo27941 SGWaAP
0.611Staromestský3732 SGWaAP
0.615prešovské15055 SGWaAP
0.621Astorka2867 SGWaAP
0.623divadlo509092 SGWaAP
0.626Bábkový_divadlo3270 SGWaAP
0.642staré_Mesto33333 SGWaAP
0.642košické25683 SGWaAP
0.645martinské9359 SGWaAP
0.649zvolenské5479 SGWaAP
0.651DPOH3007 SGWaAP
0.652bábkové_divadlo21694 SGWaAP
0.655banskobystrické10094 SGWaAP
0.655dúbravské449 SGWaAP
0.664staromestská6255 SGWaAP