Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000staromestská6255 SGWaAP
0.213Staromestský3732 SGWaAP
0.393petržalská11766 SGWaAP
0.441novomestská2583 SGWaAP
0.472Starý_Mesto12084 SGWaAP
0.493ružinovská7271 SGWaAP
0.493staromestský4148 SGWaAP
0.504Michalský5895 SGWaAP
0.521bratislavská188230 SGWaAP
0.521Petržalský2043 SGWaAP
0.530radnica106734 SGWaAP
0.531staré_Mesto33333 SGWaAP
0.549rusovská1023 SGWaAP
0.556vajnorská7108 SGWaAP
0.558račianska6845 SGWaAP
0.561Šafárikovo_námestie6327 SGWaAP
0.564Ružinovský2991 SGWaAP
0.568medická_záhrada1757 SGWaAP
0.574Radoslav_Števčík1057 SGWaAP
0.581bratislavské_Starý2813 SGWaAP
0.581Kollárovo_námestie2096 SGWaAP
0.586michalská3431 SGWaAP
0.588Zámocký4845 SGWaAP
0.591Vajnorský6517 SGWaAP
0.598Most_SNP5488 SGWaAP
0.599Uršulínsky562 SGWaAP
0.599Rybný_námestie1038 SGWaAP
0.600Rusovský1134 SGWaAP
0.600Medický_záhrada1526 SGWaAP
0.601Radnica2981 SGWaAP
0.605Most_Apollo1695 SGWaAP
0.606Hviezdoslavovo_námestie13981 SGWaAP
0.611vrakunská831 SGWaAP
0.612mestská541945 SGWaAP
0.613petržalský12164 SGWaAP
0.614Primaciálny_námestie1585 SGWaAP
0.615Radničný1131 SGWaAP
0.617Kapucínsky1093 SGWaAP
0.620primaciálne_námestie1849 SGWaAP
0.621Františkánsky_námestie1292 SGWaAP