Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000starogrécke535 SGWaAP
0.439grécke22429 SGWaAP
0.477staroegyptské403 SGWaAP
0.479starogrécka1481 SGWaAP
0.521starogrécky2037 SGWaAP
0.522bájoslovie421 SGWaAP
0.522etruské517 SGWaAP
0.529latinské10065 SGWaAP
0.554antické5302 SGWaAP
0.564staroslovanské777 SGWaAP
0.570staroveké5553 SGWaAP
0.579etymologicky743 SGWaAP
0.580antické_Grécko2282 SGWaAP
0.581starorímsky930 SGWaAP
0.607praslovanské426 SGWaAP
0.616babylonské774 SGWaAP
0.617staroveké_Grécko3563 SGWaAP
0.617etruský680 SGWaAP
0.620rímske18126 SGWaAP
0.621starorímska635 SGWaAP