Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000staroegyptské403 SGWaAP
0.436staroveké5553 SGWaAP
0.456staroegyptský1146 SGWaAP
0.465etruské517 SGWaAP
0.477starogrécke535 SGWaAP
0.478hieroglyfické419 SGWaAP
0.486pradávne837 SGWaAP
0.497staroegyptská1138 SGWaAP
0.499antické5302 SGWaAP
0.525egyptské7020 SGWaAP
0.532mezopotámsky484 SGWaAP
0.537prastaré2708 SGWaAP
0.541babylonské774 SGWaAP
0.543germánske1615 SGWaAP
0.550kozmogónia425 SGWaAP
0.552keltské3377 SGWaAP
0.556staroslovanské777 SGWaAP
0.561staroveký17040 SGWaAP
0.562mezopotámska495 SGWaAP