Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000staroegyptská1138 SGWaAP
0.373staroveká15215 SGWaAP
0.401staroegyptský1146 SGWaAP
0.433staroveký_Egypt5159 SGWaAP
0.462antická17409 SGWaAP
0.467mezopotámska495 SGWaAP
0.479staroveký17040 SGWaAP
0.493staroveká_civilizácia1308 SGWaAP
0.494starogrécka1481 SGWaAP
0.497staroegyptské403 SGWaAP
0.505egyptská24214 SGWaAP
0.514etruská754 SGWaAP
0.518babylonská2154 SGWaAP
0.533antický17154 SGWaAP
0.539antické_Grécko2282 SGWaAP
0.543dávnoveká514 SGWaAP
0.544antické5302 SGWaAP
0.544chetitská787 SGWaAP