Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000starodávne2796 SGWaAP
0.237prastaré2708 SGWaAP
0.338starobylé9186 SGWaAP
0.366staroveké5553 SGWaAP
0.378pradávne837 SGWaAP
0.479starodávna8691 SGWaAP
0.491orientálne2370 SGWaAP
0.501starobylá13634 SGWaAP
0.502starodávny8915 SGWaAP
0.515dávne8941 SGWaAP
0.523mýtické1752 SGWaAP
0.526starobylý12217 SGWaAP
0.532posvätné19205 SGWaAP
0.533magické16158 SGWaAP
0.535antické5302 SGWaAP
0.539bájne1512 SGWaAP
0.542stredoveké16814 SGWaAP
0.575staroegyptské403 SGWaAP
0.579tradičné103860 SGWaAP
0.581starodávne636 SGWaAP
0.586budhistické1479 SGWaAP
0.588pohanské3021 SGWaAP
0.589tajomné16317 SGWaAP
0.592tajuplné2132 SGWaAP
0.594staroveká15215 SGWaAP