Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000staré_Mesto33333 SGWaAP
0.283Starý_Mesto12084 SGWaAP
0.333Ružinov79686 SGWaAP
0.422Karlova_ves23659 SGWaAP
0.448Petržalka146042 SGWaAP
0.45925144 SGWaAP
0.477Dúbravka42289 SGWaAP
0.493Vrakuňa22843 SGWaAP
0.502Lamač22763 SGWaAP
0.504podunajská_Biskupice6624 SGWaAP
0.511Podunajský_Biskupice6875 SGWaAP
0.521Radoslav_Števčík1057 SGWaAP
0.527Rača63075 SGWaAP
0.531staromestská6255 SGWaAP
0.534staromestský4148 SGWaAP
0.538Sídlisko_KVP705 SGWaAP
0.543záhorská_Bystrica10680 SGWaAP
0.546bratislavské_Starý2813 SGWaAP
0.547Rusovce21239 SGWaAP
0.556Staromestský3732 SGWaAP
0.558mestská541945 SGWaAP
0.565sídlisko_Ťahanovce2958 SGWaAP
0.570trnavské_mýto4409 SGWaAP
0.572Táňa_Rosová1155 SGWaAP
0.575Vajnory22004 SGWaAP
0.578ružinovská7271 SGWaAP
0.589Jarovce11422 SGWaAP
0.590Bratislava2483849 SGWaAP
0.590sídlisko_KVP2300 SGWaAP
0.593Líščí_údolie698 SGWaAP
0.596dúbravka1856 SGWaAP
0.596Šafárikovo_námestie6327 SGWaAP
0.596Prievoz2272 SGWaAP