Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000staré_Mesto33333 SGWaAP
0.283Starý_Mesto12084 SGWaAP
0.333Ružinov79686 SGWaAP
0.422Karlova_ves23659 SGWaAP
0.448Petržalka146042 SGWaAP
0.45925144 SGWaAP
0.477Dúbravka42289 SGWaAP
0.493Vrakuňa22843 SGWaAP
0.502Lamač22763 SGWaAP
0.504podunajská_Biskupice6624 SGWaAP
0.511Podunajský_Biskupice6875 SGWaAP
0.521Radoslav_Števčík1057 SGWaAP
0.527Rača63075 SGWaAP
0.531staromestská6255 SGWaAP
0.534staromestský4148 SGWaAP