Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000stará_Pazova8041 SGWaAP
0.182Báčsky_Petrovec4505 SGWaAP
0.184báčsky_Petrovec5222 SGWaAP
0.235Kovačica14716 SGWaAP
0.260Petrovec12489 SGWaAP
0.285Laliť1351 SGWaAP
0.313Pazova1602 SGWaAP