Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000stanovy37727 SGWaAP
0.284Stanovy652 SGWaAP
0.508zakladateľská_listina3479 SGWaAP
0.519členská_schôdza15028 SGWaAP
0.533valná_hromada1170 SGWaAP
0.559valné_zhromaždenie75161 SGWaAP
0.581valné1095 SGWaAP
0.586zakladacia_listina1455 SGWaAP
0.587Stanov970 SGWaAP
0.594Členský_schôdza723 SGWaAP
0.597Štatút1916 SGWaAP
0.604ustanovujúce_valné941 SGWaAP
0.606Valný_zhromaždenie2539 SGWaAP
0.607Rokovací_poriadok1783 SGWaAP
0.620Snem4156 SGWaAP
0.626štatutárny_orgán19562 SGWaAP
0.629členský32349 SGWaAP
0.643mimoriadne_valné4579 SGWaAP
0.645rokovací_poriadok24454 SGWaAP
0.651ustanovujúca_schôdza3556 SGWaAP
0.652ustanovujúca1603 SGWaAP
0.654prezídium22710 SGWaAP
0.660dozorná_rada46275 SGWaAP
0.668zriaďovacia_listina3877 SGWaAP
0.669revízna_komisia6173 SGWaAP