Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000stanovené43246 SGWaAP
0.344stanovená156810 SGWaAP
0.370stanovený139908 SGWaAP
0.399definované18072 SGWaAP
0.406ustanovené11252 SGWaAP
0.494stanovovať81022 SGWaAP
0.506uvedené261696 SGWaAP
0.519vymedzené11189 SGWaAP
0.587definovaná41621 SGWaAP
0.587nestanovovať5331 SGWaAP
0.601dohodnuté34242 SGWaAP
0.602príslušné80032 SGWaAP
0.602vymedzená21093 SGWaAP
0.604schválené27504 SGWaAP
0.607stanoviť166287 SGWaAP
0.609predpísané18236 SGWaAP
0.611ustanovená36922 SGWaAP
0.617určené157090 SGWaAP
0.618definovaný43449 SGWaAP
0.621posudzované3660 SGWaAP