Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000staničný_bufet662 SGWaAP
0.502krčma91362 SGWaAP
0.504putika1682 SGWaAP
0.553šenk3818 SGWaAP
0.563pajzel1230 SGWaAP
0.588motorest6285 SGWaAP
0.591štamgast4562 SGWaAP
0.591hostinec33737 SGWaAP
0.591reštauračný_vozeň1116 SGWaAP
0.598piváreň7534 SGWaAP
0.600krčmička6279 SGWaAP
0.617kantína2655 SGWaAP
0.623bistro11482 SGWaAP
0.625bagetéria556 SGWaAP
0.627držková529 SGWaAP
0.629miestne_pohostinstvo1775 SGWaAP
0.632benzínka6119 SGWaAP
0.637závodná_jedáleň1796 SGWaAP
0.641palacinkáreň638 SGWaAP