Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000stíhanie14353 SGWaAP
0.274trestné_stíhanie64366 SGWaAP
0.404trestne_stíhať2318 SGWaAP
0.451zneužitie_právomoc5465 SGWaAP
0.463trestný_čin166027 SGWaAP
0.473spáchanie_trestný11185 SGWaAP
0.475vyšetrovanie171687 SGWaAP
0.482krivé_obvinenie2863 SGWaAP
0.491krivá_výpoveď2564 SGWaAP
0.492zatknutie21970 SGWaAP
0.501stíhaný16313 SGWaAP
0.505trestné73710 SGWaAP
0.517závažný_zločin1605 SGWaAP
0.522obvinenie112106 SGWaAP
0.523spáchanie16285 SGWaAP
0.524disciplinárne_konanie11134 SGWaAP
0.529trestnoprávne1997 SGWaAP
0.530disciplinárne_stíhanie1157 SGWaAP
0.534potrestanie11207 SGWaAP
0.536obvinený108053 SGWaAP
0.538obvinené8842 SGWaAP
0.542trestné_oznámenie53129 SGWaAP
0.545trestne_stíhaný5284 SGWaAP