Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000stáročné725 SGWaAP
0.459stáročná2790 SGWaAP
0.475odveké996 SGWaAP
0.478tisícročné1900 SGWaAP
0.532stáročný1782 SGWaAP
0.558storočné1292 SGWaAP
0.578tisícročný2026 SGWaAP
0.588prastaré2708 SGWaAP
0.595dávne8941 SGWaAP
0.612štyridsaťročné816 SGWaAP
0.615tisícročná6291 SGWaAP
0.619stáročná_tradícia1214 SGWaAP
0.625pradávne837 SGWaAP
0.633mnohoročné1374 SGWaAP
0.637starodávne2796 SGWaAP
0.639niekdajšie9642 SGWaAP
0.645voľakedajšie415 SGWaAP
0.651domnelé1356 SGWaAP
0.654stáročie49108 SGWaAP
0.660patriarchálne767 SGWaAP
0.662dejinné2026 SGWaAP
0.665koloniálne2535 SGWaAP